Doelgroep-onderzoek – 13 feb

Deze training start met een recap van de eigenlijke opdracht. Na de introductie van deze training beantwoord je de volgende vragen: Wat is nu eigenlijk de case en welke partijen zijn daar bij betrokken? Wat zijn hun belangen?

Doel en gedragsverandering

Wat is de essentie voor de verschillende partijen en wat is het doel van de opdrachtgever? Op welke gedragsverandering wordt ingezet en waarom?

542176_5b71_2

Doelgroep en stakeholders

Werk bovenstaande vragen uit in een mindmap. In de mindmap komen het probleem, alle relevante stakeholders (voor- en tegenstanders, doelgroep, ambassadeurs/influencers en andere relevante onderdelen aan de orde.

Targets en research (tbv persona’s)

Hierna bepaal je welke stakeholders je ‘targets’ zullen worden in je campagne. Brainwrite over welke informatie je nodig hebt om goede persona’s te kunnen maken van deze groepen. Schrijf jullie aanname’s op PostIt’s en verdeel de PostIts zoals je dat doet bij een scrum-sprint over de teamleden.
Voor individueel de (deel)onderzoekjes uit naar de targetgroups aan de hand van de PostIts. Sla je onderzoeksresultaten incl. bronvermelding op.

Persona’s en moodboards

Na de uitleg over ijkpersonen, persona’s en archtypes en de uitleg over communicatiestrategie, tone of voice, stijlelementen en mediakanalen deel je je onderzoeksresultaten en werk je met je team aan de persona’s en moodboards.

Communicatieplan

Na de pauze werk je de communicatieplan uit. Je gebruikt daarbij de eerdere resultaten. Onderdelen van je communicatieplan zijn o.a. een SWOT-analyse, een tijdsplanning (stappenplan) en een uitwerking van wat je communiceert naar welke targetgroep met welke tone-of-voice met welk doel. Welke tool(s) zet je als team in?

Verwerken research (tbv tone of voice)

Als je communicatieplan staat pak je je research er nogmaals bij. Welke informatie is bruikbaar en relevant m.b.t. de zojuist gemaakte communicatiestrategie?

Down to the core: infographic

Leg vervolgens de essentie van de conclusies die je tijdens deze training hebt getrokken vast in een helder en overzichtelijk document. Het format van een infographic is hier geschikt voor.

Recap en feedback

We ronden de training af met een recap van de workflow en korte feedback op de training.

Aanvullende bronnen:

Mindmapping:
artdesignrocva.wordpress.com/…/mindmapping/
medialabamsterdam.com/…/mind-map-2/
Brainwriting:
medialabamsterdam.com/…/brain-writing-2/
Sprintplanning (Scrum):
agilescrumgroup.nl/scrum-sprintplanning-meeting/
Persona’s:
contentharmony.com/…/customer-persona-tools/ (1, 3 & 4)
bladendokter.nl/doelgroep-denken-ijkpersoon-voorbij/
bladendokter.nl/ijkpersoon-out-archetype-in/
Moodboards:
frankwatching.com/moodboards…voor-het-responsive-tijdperk/
concept-denken.nl/…/hoe-ziet-een-moodboard-eruit
wikipedia.org/…/Mood_board
gomoodboard.com/
creativebloq.com/…/mood-boards…
design2design.nl/…/hoe-maak-je-een-moodboard/
designschool.canva.com/…/make-a-mood-board/
creativebloq.com/…/16-great-tools-creating-mood-boards…
Communicatieplan:
veranderfabriek.org/…/communicatieplan-opstellen
leren.nl/…/communicatieplan
marketingportaal.nl/…/communicatieplan
marketingfacts.nl/…/6-communicatiestrategieen-voor-merkenbeleid-voorbeelden
bohemiaamsterdam.com/…/alles-1-buyer-persona-template
S.W.O.T. analyse:
https://artdesignrocva.wordpress.com/…/s-w-o-t/
Infographic:
https://artdesignrocva.wordpress.com/…/infographic/
Tools:
medialabamsterdam.com/…/mind-map-2/
medialabamsterdam.com/…/persona-2/
medialabamsterdam.com/…/moodboard-2/
medialabamsterdam.com/…/behavioral-lenses/
medialabamsterdam.com/…/wwwwwh-2/
Voorbeelden:
HipHopInJeSmoel.pdf
RodeKruisSocialMediaStrategie.pdf
Nozem_insta_style_guide.pdf
H&M_procesboek.pdf
Merkdiamant.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s