Reflectie-portfolio

Het reflectieportfolio stimuleert je als student om over je eigen ontwikkeling na te denken:

  • Wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn zwakke punten? Welke competenties beheers ik goed, welke zou ik kunnen verbeteren?
  • Wat is het belang van bepaalde competenties voor mijn vervolgstudie?
  • Hoe kan ik anderen laten zien waar ik goed in ben?
  • Hoe kan ik mijn zwakke punten verbeteren?

    …to be continued…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s