Tag Archives: Portfolio

Examen Voorbereiding

In de pdf staan belangrijke punten die in je examen terugkomen.
Voorbereiding Examen

1a – Orientatie hbo

 • Lijst met mogelijke vervolgopleidingen en beroepsperspectieven n.a.v. beroeps- en studiekeuzetesten, websitebezoek, studiegidsen, etc.
 • Persoonlijke SWOT en ambitie m.b.t. professionele toekomst
 • Shortlist van relevante opleiding met aanvullende informatie (naar aanleiding van open dagen, meeloopdagen, gesprekken, etc.) en gedetaileerde beroepsperspectieven (minimaal 2)
 • Motivatie van de uiteindelijke keuze van (wel of niet) de vervolgopleiding(en)
 • Een korte conclusie over de ‘hbo-manier-van-leren’ op de opleiding(en) waarop de keuze is gevallen en een korte motivatie van de verwachtingen m.b.t. geschiktheid.

1b – Reflectie

 • Reflectie op hbo-werkwijze
  • Selectie van STARR-, Korthagen en eventueel andere reflectie, minimaal 5
  • Conclusie
 • Reflectie op samenwerken in teams
  • Selectie van reflectie (STARR of anders), minimaal 3
  • Verzamelde feedback van teamgenoten
  • Conclusie
 • Conclusie geschiktheid hbo vervolg
  • Ambities
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Reflectie toekomstscenario’s
 • Eindconclusie
  • Beslissing over vervolg schoolcarriere
  • Welke acties daar concreet bij horen

Reflectie-portfolio

Het reflectieportfolio stimuleert je als student om over je eigen ontwikkeling na te denken:

 • Wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn zwakke punten? Welke competenties beheers ik goed, welke zou ik kunnen verbeteren?
 • Wat is het belang van bepaalde competenties voor mijn vervolgstudie?
 • Hoe kan ik anderen laten zien waar ik goed in ben?
 • Hoe kan ik mijn zwakke punten verbeteren?

  …to be continued…